Usaping Termination 2

Terminated ka man kabayan sa trabaho mo, may mga karapatan ka pa rin na dapat mong malaman.
Terminated ka man kabayan sa trabaho mo, may mga karapatan ka pa rin na dapat mong malaman.

Kabayan, may sagot sa iyong mga katanungan ukol sa Usaping Termination.

Una sa lahat ayon sa Kuwait Labor Law, lahat ng computation sa payroll, sick leave ng isang private company employee ay ayon sa iyong kabuuan na tatanggapin. Halimbawa KD 420 at hindi KD 350 kahit iyon ang nakasaad sa iyong work permit. Ang iyong bank account ang iyong patunay tungkol sa mga natatanggap na sahod.

Ikalawa, kailangan magbayad ang iyong employer ng 3 months’ salary ayon sa iyong natatanggap – kasama lahat ng allowances – at hindi sa nakasaad sa iyong work permit.

Ikatlo, ang computation ng iyong matatanggap ay kabuuan pati ng iyong 3 months’ notice. Ang iyong serbisyo ay hanggang February 28, 2015.

Ikaapat, ang iyong work experience ay nararapat nakasaad hanggang February 28, 2015

Nakasaad sa Article 44 (d) of the Kuwait Labor Law, enacted on Feb 20, 2010 which states as follows:

“The employer may exempt the employee from work during the period of notification but shall count such a period within the worker’s period of service. The employer shall pay the worker all his entitlements and remuneration for the period of notification.”

Sa iyong katanungan na kung Wednesday at Thursday ang iyong sick leave o dili kaya ay Sunday at Monday, ang iyong sick leave ay para lang sa mga araw na nabanggit at hindi sa iba pang mga araw. Sa payroll naman, kahit na may 2 days off ka per week, 26 days ang bilang at hindi 30 days ang computation.

Ang iyong indemnity at leave balance ay dapat ma compute hanggang February 28, 2015, kasama ang notice period. Ngunit may karapatan ang company na ibawas ang unpaid leave days mula sa total service. Kapag na terminate na ang iyong service sa company, kailangan bayaran ng company ang iyong indemnity at leave salary.

Ang iyong residency transfer ay kailangan ninyong pag usapan ng company at mag decide kayong pareho. Kung may problem kayo sa aspetong ito, sumangguni sa Ministry of Social Affairs and Labor sa inyong lugar.

At pinakahuli, and Civil ID at passport ay personal documents kaya hindi dapat itago ng employer. Kung sakaling itatago ng employer ang isa man sa mga ito, maaari mo silang kasuhan.

Share this post

Leave a Reply