Undas 2016

Ang kapistahan ng Todos Los Santos o Araw ng ga Santo tinatawag ding All Saints’ Day na ginugunita sa unang araw ng Nobyembre bilang pagunita sa sa lahat ng sannto o banal. Ang Todos los Santos ay isa ring pormulang Kristiyano na humuhingi ng tulong sa lahat ng santo at martir, kilala o hindi. Sa Pilipinas, palansak na tinatawag itong Araw ng mga Patay o Undas.

 

Sa simbahang Katolika ang Araw ng Todos los Santos ay parangal sa mga taong nakatamo ng beatipikong pananaw ng kalangitan habang ang sumunod na araw, ang Araw ng mga Kaluluwa ay paggunita sa lahat ng yumaong mananampalataya na hindi pa nadadalisay at nakararating sa langit.

 

Nawa’y mananitili po sa ating mga puso ang kaugaliang ating nakasanayan, bilang paggunita ay mag-alay po tayo ng dasal sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na at magsindi ng kandila para sa kanila.

 

undas-2

 

 

Share this post

Leave a Reply