The Right Process in Overseas job Application

1. Job search application

I check sa POEA kung ang agency na ina-aplyan ay may valid lisensya mula sa POEAat kung ito rin ay may approved job order para sa household service worker.

 

2. Submission of documents

Kompletohin ang mga kailangang dokumento at i-submit ito sa agency.

 

3. Contract Signing

Kapag natanggap ka na, basahin mong mabuti ang kontrata. Pumirma lang kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga nakasaad dito.

 

4. Medical Examination

Magpamedical exam sa mga DOH accredited clinic.

 

5. Obtain NC2 Certificate

Ipaasses ang kakayahan sa TESDA upang makakuha ng NC2 Certificate. Kung hindi sapat ang kakayahan, mag-training.

 

6. Application for Working Visa or Permit

Dala ang iyong mga dokumento, ipo-proseso ng agency ang iyong working visa sa embahada ng iyong host country na matatagpuan dito sa Pilipinas.

 

7. PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar

Umatend ng PDOS sa OWWA-accredited Center.

 

8. Application of OEC

Ang agency mo din ang magpo-proseso ng Overseas Employment Certificate (OEC) mo sa POEA. Dito rin babayaran ang iyong OWWA membership, Philhealth at Pag-ibig contributions.

 

9. Airline bookings and flight confirmation.

Gagawin din ito ng iyong agency.

job application procedure

 

 

Share this post

Leave a Reply