The 118th Philippine Independence Day Celebration in Kuwait

118TH Philippikne Independence Day Celebration in Kuwait
118TH Philippikne Independence Day Celebration in Kuwait

Coalition of Filipino Community (FilCom) Organizations in Kuwait

118th Independence Day Celebration

KALAYAAN 2016

“Pagkakaisa, Pag-aambagan, Pagsulong”

June 3, 2016

 

PROGRAM

PART 1

6:30-8:00 AM – ASSEMBLY

8:00-9:00 AM – PARADA NG KALAYAAN

9:00-10:00 AM – INTRODUCTION OF THE PARTICIPATING FILCOM LEADERS AND THEIR ORGANIZATIONS

10:00-10:20 AM – INTERMISSION NUMBER

10;20-10:30 AM – INTERMISSION NUMBER

 

PART 2 PROGRAM PROPER

11:15-11:25 AM – INVOCATION

11:25-11:35 AM – KUWAIT NATIONAL ANTHEM

11:35-12:00 PM – KALAYAAN REENACTMENT

PHILIPPINE NATIONAL ANTHEM

12:00-12:10 PM – PARADE OF COLORS

WELCOME REMARKS

12:00-12:20 PM – MESSAGE

12:20 – 12:30 PM – INTRODUCTION OF GUEST SPEAKER

12:30 -12:45 PM – GUEST SPEAKER

 

PART 2

1:00-2:00 PM – TANGHALIAN NG BAYAN

INTERMISSION NUMBER – MARISOL UNTAL

RAFFLE DRAW (FILINVEST)

INTERMISSION NUMBER – ELSA TIQUI

 

PART 3

2:00-4:00 PM – BIRITAN KIDS

 

PART 4

4:00-6:00 PM – LAKAMBINI 2016

OPENING NUMBER

INTRODUCTION OF CANDIDATES

INTERMISSION

SPORTS WEAR COMPETITION

INTERMISSION

TALENT SHOW

INTERMISSION

FILIPINIANA ATTIRE

INTERMISSION

LONG GOWN COMPETITION

QUESTION AND ANSWER PORTION

 

PART 5

6:00-7:00 PM – AWARDING CEREMONY

INTERMISSION NUMBER

 

PART 6

7:00-7:15 PM CLOSING REMARKS

 

Inaanyayahan po ang lahat para sa isa sa pinaka – malaking selebrasyon na gaganapin sa Biyernes ng Hunyo – 3 ng umaga, na sisimulang ng 8 ng umaga.

MARAMING SALAMAT PO.

Share this post

Leave a Reply