Ang kapistahan ng Todos Los Santos o Araw ng ga Santo tinatawag ding All Saints’ Day na ginugunita sa unang araw…