Undas 2016

Ang kapistahan ng Todos Los Santos o Araw ng ga Santo tinatawag ding All Saints’ Day na ginugunita sa unang araw ng Nobyembre bilang pagunita sa sa lahat ng sannto o banal. Ang Todos los Santos ay isa ring pormulang Kristiyano na humuhingi ng tulong sa lahat ng santo at martir, kilala o hindi. Sa Pilipinas, palansak na tinatawag itong Araw ng mga Patay o Undas.   Sa simbahang Katolika ang Araw ng Todos los Santos ay parangal sa mga taong nakatamo ng beatipikong pananaw ng kalangitan habang ang sumunod na araw, ang…

Read More