Opinion 

Parents’ Series: Intelligent Child

Ang intelligent child (matalinong anak) ay madalas sa hindi pinapagalitan ng mga magulang, bagkus ay binibigyan palagi ng papuri, ipinagmamalaki sa lahat at nakakatanggap ng incentives – new gadget, shopping o kaya naman weekend getaway with family dahil sa mataas ang nakuhang grades.

Read More