Masaganang Bagong Taon mga Kabayan! Taon 2015 na Year of the Sheep. Maging Maamong Tupa sana ang taon na ito…

Kabayan, sa huling araw ng taon 2014 nais namin ipahatid ang tao – pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating…