Magandang balita para sa mga aspiring OFW at OFW sa kasalukuyan. Mayroon ng TESDA (Technical Education and Skills Development Authority)…