Health Tips 

Mga dapat iwasan sabihin sa taong depressed

Ang mga taong depressed ay nangangailangan ng tamang pagkalinga at tapat na pang unawa.
Ang mga taong depressed ay nangangailangan ng tamang pagkalinga at tapat na pang unawa.

Ang depression ay serious na sakit at apektado nito ang higit sa 110 million katao sa buong mundo. Maaring mapansin mo ang iyong asawa o anak na malungkot at kulang sa sigla. Mga kamag anak o mga kaibigan ay maaring maging depressed dahil sa pagpanaw ng mahal nila sa buhay, pagka tanggal sa trabaho, paghihiwalay sa asawa o dahil sa sakit / karamdaman.

Ang Major Depressive Disorder ay isang panandaliang karamdaman ngunit malaki ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Maaring maapektuhan ang buhay pamilya, pagtulog, pagkain, kalusugan at trabaho. Kung sakaling mayroon kayong kamag anak, kapamilya, kaibigan na depressed, iwasan ang mga sumusunod na kataga:

1.“Dapat malampasan mo yan”

Hindi madaling labanan ang depression. Makakatulong ang professional treatment tulad ng pag inom ng gamot, therapy, herbal treatments. Ngunit ang pagsabi ng “dapat malampasan mo yan” ay higit na magpapa lungkot sa taong depressed dahil magkakaramdam siya ng pressure at pagpipilit.

2. “Hindi naman grabe yan”

Hindi mo alam kung gaano ka grabe sa kanila ang depression at ni hindi mo rin alam ang dahilan bakit siya na depressed. Marapat lamang na wala ka sa kalagayan niya kaya’t huwag basta na lamang magsalita na “hindi naman grabe yan”.

3. “Mahina ka”

Ang pagiging masakitin, pagkakaroon ng sakit ay hindi kahinaan sa pagkatao. Kung hindi mo kayang magbigay ng pang unawa at pagmamalasakit sa isang taong depressed, huwag na huwag mong sasabihin sa kanya na “mahina ka”.

4. “Tigilan ang pagdaing”

Kadalasan ay madaling dumaing or mag complain ang taong depressed. Ang kanyang pag daing ay tanda na gusto din niyang matanggal ang kanyang nararamdaman dahil hirap din siya. Maaring hinang hina na siya kaya’t naglalabas ng sama ng loob. Maari mo siyang pakinggan at tumahimik tanda ng iyong simpatiya.

5. “Nalampasan ko yan”

Kung anuman ang hiyang sa iyo, maaring hindi ito hiyang sa iba. Iba’t iba ang pananaw natin sa buhay. Iba’t iba rin ang paglaban sa depression. Nalampasan mo nga ang depression noong panahon, ngunit hindi mo kailangan ipagmalaki ito sa taong kasalukuyan ay depressed. Hayaan mong makahanap siya ng sarili niyang solusyon sa kanyang nararamdaman.

6. “Magiging ok ka din”

Sa taong depressed, mahirap paniwalaan ang “magiging ok ka din”. Kaya sana ay mag ingat tayo sa pagsabi ng mga salita. Nararapat lamang na maramdaman ng taong depressed na sincere ka sa pagtulong sa kanya. May mga pagkakataon na kailangan piliin ang tamang mga salita sa tuwing kausap ang taong depressed. Makakatulong sa kanya ang pag gabay mo sa kanyang spiritual life, patuloy na communication sa inyong dalawa at iparamdam mo ang iyong tunay na pagmamahal at pang unawa.

 

Related posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: