Lost ATM Card

Lost ATM Card

 

Panawagan po kabayan, sino man pong nakakita o nakpulot sa ATM Card na ito ay maaring ipagbigay alam sa may-ari po. Narito po ang kanyang impormasyon:

Name: NORJAN BUISAN LEMBAC

If found please call:  67015768

 

Maraming Salamat po kabayan.

lost 7-15

Share this post

Leave a Reply