“Keep it up Philippines”

Ang screen shot ng article ni Talal Al Ghannam sa Kuwait Times sa kanyang pagpuri sa ating mga Pilipino.
Ang screen shot ng article ni Talal Al Ghannam sa Kuwait Times sa kanyang pagpuri sa ating mga Pilipino.

Isang Kuwaiti ang nagbigay puri sa ating mga Pilipino, mga Kabayan, sa kanyang article sa Kuwait Times. Siya ay si Talal Al Ghannam. Sa kanyang sulatin na “Solutions to enjoy a relaxing life” na lumabas noong Linggo, November 16, 2014, pinuri ni Talal Al Ghannam ang mga Pilipino.

 

Para sa kanya, tayong mga Pilipino ay maaring gawin mabuting halimbawa ng (harmony) pagsasama sama ng matiwasay, (peace loving) mapagmahal sa katahimikan at (happiness) kaligayahan kahit halos araw araw tayong may mga problema gaya ng natural na kalamidad. Humanga siya sa ating optimistic attitude, positive attitude (paniniwala na bubuti ang lahat anuman ang mangyari). Natutuwa siyang makita an gating mga smiles (ngiti) kahit na ano pa ang mga nangyayari sa atin.  Para sa kanya, Keep it up Philippines!

(Ang screen shot ay mula sa Solutions to enjoy a relaxing life ni Talal Al Ghannam ng Kuwait Times)

Bisitahin ang social media in Kuwait http://www.diarynigracia.com/ para sa mga buhay ng OFW.

Share this post

One thought on ““Keep it up Philippines”

Leave a Reply