Kasiyahan ang buhay ng Filipino

In every celebration, decorations catch not only the eyes but the heart as well.
Sa bawat celebration, eye catching dapat ang mga dekorasyon.

Maraming nagsasabi na sobrang mahilig sa party ang mga Filipino. Ano man ang occasion gusto nilang e celebrate ito; binyag, birthday, wedding, anniversary at iba pa. Natural din ang hilig ng mga Filipino sa pagkain.

 

Ang nakaugalian na kasiyahan ng mga Filipino ay nag umpisa sa pananakop sa Pilipinas ng mga dayuhan, ng mga Espanyol / Spanish. Nang mga panahon na iyon, madalas magkaroon ng mga pagtitipon at kasiyahan sa mga magagara at malalaking mga bahay ng mga Espanyol. Ang mga “illustrados” o mga Filipino na edukado ay inaanyayahan maging panauhin / bisita sa mga pagtitipon.

 

Ang nakaugalian na kasiyahan / celebration ng mga Filipino ay nagpa salin-salin sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa kasalukuyang panahon. Ganoon pa man, mayroon isang hindi magandang gawain ang mga Filipino, matuloy lamang ang celebration / selebrasyon.

 

Ito ay ang pagkuha ng mga patubuan na loans / perang hiram o dili kaya ay ang paghingi ng pabor sa mga kaibigan o kasamahan sa trabaho, para lamang maidaos ang celebration / selebrasyon nila. Sa bandang huli, magigising na lamang sila na may pagkakautang na dapat bayaran.

 

Hindi masama ang magdaos ng celebration o magpa party para sa mga mahahalagang mga pangyayari sa ating mga buhay. Ngunit kailangan tayong matutong magtipid at maging practical sa pagdaraos ng celebration. Ito ay isang pasasalamat sa Poong Maykapal sa lahat ng Kanyang mga biyaya sa atin. Marapat lamang na matuto tayong gumastos sa abot lamang n gating makakaya.

Desserts enhance any celebration as these usually are partaken after the main meal.
Desserts / minatamis ay isa sa mga inaabangan sa isang celebration.

Visit social media in Kuwait http://www.diarynigracia.com/who-is-diary-ni-gracia/ para sa karagdagang info tungkol sa mga Overseas Filipino Workers.

 

 

Share this post

Leave a Reply