CV Review # 1 – Para Kay Kabayan

cv review services kabayan

Ang numero po ang magsisilbing CODE ng isang CVResume na ipinapadala ng isa nating  Kababayan sa ating Kabayan FB Group kung saan makikita ang isang CV na itinatama, at para na din sa kaalaman ng lahat.

Ito ang mga itatama sa iyong CV:

  1. Ang ADDRESS ay ilalagay pagkatapos ng pangalan sa itaas.
  2. OBJECTIVE ay nilalagay pagkatapos ng guhit at hindi sa ibabaw ng impormasyon kasama ng litrato mo.
  3. WORK EXPERIENCE ang tamang term, at hindi WORKING EXPERIENCE.
  4. Ang COMPANY NAME at iba pang info ay pakilagay sa left side lahat, huwag mo na ilagay pa sa kaliwa.
  5. Duties and Responsibilities ang tamang gamit at hindi Duties & Responsibilities dahil maituturing itong FORMAL LETTER or document.
  6. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagbanggit ng WOK EXPERIENCE ay                                             – POSITION, COMPANY NAME and COMPANY ADDRESS.
  7. NATIONALITY at hindi CITIZENSHIP ang nilalagay para ipaalam na tayo ay FILIPINO
  8. Ilagay mo lang lahat sa kaliwa pati info ng TERTIARY EDUCATION.
  9. Iwasan gumamit ng & para sabihing and,  dahil ang CV o resume ay isang formal at hindi na para ka lang sumusulat sa isang kaibigan.

Kabayan, nawa ay pagpalain ka sa iyong pag-apply.

MARAMING SALAMAT.

Share this post

Leave a Reply