Ano Ang Halaga ng Like Mo?

Filipino Investors, OFWsAno Ang Halaga ng Like Mo?
Sumikat ang status ng kaibigan mo sa Facebook.
Nanalo ng People’s Choice Award ang kapitbahay niyo sa barangay beauty pageant.
Nadagdagan ng isa ang limang likes ng picture ng kape na galing sa isang mamahaling coffee shop.

Kung ikaw ay may kakayahang mag-like sa mga bagay-bagay na ito, ikaw ay mas may pusong pagtuunan ng pansin ang ano mang makakatulong sa edukasyon ng mga batang nangangailangan!

Sa iyong munting paraan sa pag-like ng Filinvestor Facebook Page, ang Filinvestor ay mag-aabot ng kanilang tulong sa Yellow Boat Of Hope, isang organisasyon na nagsimula sa proyektong pagpapagawa ng mga dilaw na bangka para sa mga batang tubig ang pagitan sa kanilang munting paaralan, at ngayon ay tumutugon na din sa pagbibigay ng mga scholarship, gamit pang-eskwela at nagsasagawa ng dental/medical missions.

Kita mo? Kung wala ang like mo, walang piso. Kung walang piso, di makukumpleto ang isang daan. Isang daan na kung saan ay kung pagtitipon-tipunin ay isang malaking ambag para sa dilaw na lulan ng mga batang maaaring magbibigay ulit ng halaga sa ating munting piso na naging katumbas ng iyong isang makabuluhang like.

Sa simpleng paraan na iyong kinagigiliwan, ang kinabukasan ng sariling bayan ang inyong matutulungan. Like Mo, Piso para sa Pinas!

Share this post

Leave a Reply