Advisory on Cargo Companies Kuwait

Updated Advisory tungkol sa mga cargo companies sa Kuwait.
Updated Advisory tungkol sa mga cargo companies sa Kuwait.

Mga Kabayan, narito po ang latest Philippine Embassy in Kuwait Advisory tungkol sa mga blacklisted cargo companies sa Kuwait. Maaring mag ingat lamang po sa pagpili sa mga cargo companies na papadalhan ng ating mga balikbayan boxes.

Share this post

Leave a Reply